5

ANNE-LISE MARSTEIN

Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Likeverd, ikke diskriminerende
  • Verdighet, like rettigheter
  • Homofiles rettigheter
  • Kritisk røst i samfunnet

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

 - At kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Det er nødvendig med en fornyelse i Den norske kirke, som kirken må få gjennomført og stå for i framtiden.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø
- At kirken uansett skal være fordomsfri, inkluderende og raus


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Det skulle bare mangle!


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

-  Som menneske er jeg grunnleggende opptatt av åpenhet, ærlighet og rettferdighet. Dette synet og forståelsen har jeg tatt med meg i mitt politiske liv og arbeid som lokal-, regional- og fylkestingspolitiker gjennom 20 år. Erfaringen har gitt meg god innsikt og evne til å observere, for slik bringe ulike "problemstillinger" videre - i et viktig arbeid for positiv endring. Det er ofte slik at de som trenger endring mest, ikke er de som roper høyest. Disse må i større grad bli sett.

Arbeidserfaring / utdanning

1980 - 1995
Falken redningstjeneste - kontorsjef

1995 - 2001
Lom kommune, ulike vikariat/engasjement

2001 -
Bunadstilvirker - NTNU Drakt og samfunn

2006 - 2013
Giax - arbeidsleder, attføring. HIL attføringsstudium

Offentlige og andre verv

1999 -
Lom kommunestyre

2003 -
Lom formannskap

2011 -
Oppland fylkesting, medl. av komite for oppl/kompetanse

2011 -
Varaordfører Lom kommune


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP