6

TROND EGIL GELLEIN LØKKEN

Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

 • En bred og åpen folkekirke
 • Et inkluderende fellesskap
 • Ekteskap mellom likekjønnede
 • Kultur for meningsmangfold
 • Trosopplæring som breddetiltak

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

-At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.
     

2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. 


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- I møte med andre mennesker, enten som lærer, gjennom frivillig arbeid eller lokalpolitikk har jeg erfart at meningsmangfold og respekt for bredden i tro og meninger er grunnleggende når man arbeider med prosesser. Prosesser som tar med seg tradisjoner men som åpner for nye ideer og tanker.

Arbeidserfaring / utdanning

1999 - 2003
4-årig lærerutdanning, Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum

2003 - 2012
Adjunkt ved Folldal skole

2012 -
Adjunkt ved Tynset barneskole

Kirkelige verv

2013 -
Medlem og leder for Trosopplæringsutvalget, Vingelen

Offentlige og andre verv

2004 - 2007
Hovedtillitsvalgt i Folldal kommune for Utdanningsforbundet

2007 - 2011
Kommunestyrerepresentant (Sp) Folldal kommune

2007 - 2011
Leder av Driftsstyret i Folldal kommune

2008 - 2011
Styremedlem og nestleder i Folldal senterparti


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP