9

ROALD BRAATHEN

Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • En demokratisk og åpen folkekirke for alle
  • At kirkeordningen i fremtiden blir slik vi kjenner den
  • Finansieres som idag gjennom stat og kommune
  • Vigsel av likekjønnede - like rettigheter for alle
  • Ha en lokal forankring

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- Andre områder: Like rettigheter for alle og ha en lokal forankring.


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Åpen folkekirke med like rettigheter for alle.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Med en bred erfaring/utdanning og fortsatt aktivt med i det lokale kirkeliv, samt at jeg i dag sitter i bispedømmerådet har jeg god bakgrunn til å være med å tilrettelegge organiseringen av Den norske kirke for framtida.

Arbeidserfaring / utdanning

1962 - 1970
Bankansatt - bankøkonom

1972 - 1993
Selvst.næringsdr.Regnskapsktr. Økonomisk rådgiver.Bedr.etab.

1991 - 1993
Utdannelse i adm. og ledelse i helse og sosialfag

1993 - 2005
Gjeldsrådgiver/innføring av gjeldsordningsloven - Nittedal

2003 - 2007
Varaordfører/ordfører

Kirkelige verv

1970 - 1972
Org.sekr. i ungdomsarbeidet i Indremisjonselskapet Normisjon

1971 - 1972
Repr. i Dnk turistutvalg og økonomiutvalg

1980 - 2014
Leder (1 periode) og medlem (3 perioder) av fellesråd

1980 - 2014
Leder menighetsråd (4 perioder), aktiv i kirken andre oppg.

2011 - 2015
Hamar bispedømmeråd - fast medlem

Offentlige og andre verv

1982 - 2011
Pol. verv i kom.styrer, skolestyre, regionråd, utvalg/komite

1987 - 2015
Styreverv/erfaring E-verk, hotelldrift, drift ulike næringer

2011 - 2015
Rådg./styreverv for pers./firma som har drifts/øk. probl.

2011 - 2015
Styreleder i Gran frivilligsentral


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP