1

INGJERD BREIAN HEDBERG

Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar: Jeg er opptatt av å få Mer himmel på jord, altså hele visjonen til den norske kirke, og har spesielt fokus på Bibel og bønn. Jeg er opptatt av at vi som kirke skal tjene Gud og mennesker med de gjerningene som Gud legger foran oss. 
Jeg er opptatt av en kirke som bygger relasjoner, inkluderer og disippelgjør mennesker, der vi kommer og opplever at vi er familie. Kirke har kontakter i mange land og kulturer for vi er ett i troen.  
For meg er det at Jesus døde for våre synder og bar straffen for våre overtredelser så fantastisk at vi må fortelle det til alle, så vi og de blir fri og kan gjøre det Gud har planlagt for oss.
Gudstjenester og alt vi driver med må være gjennomsyret av disippelgjøring og ha fokus på Gud, og å gi hans grensesettende og grensesprengende kjærlighet til menneskene.

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Bibelen er tydelig på at ekteskapet er for en mann og en kvinne, og de to skal være et. Gud er også generasjonenes Gud og vil at fedrene skal vende seg til barna og barna til fedrene. For å gjøre det må barna kjenne fedrene sine og vokse opp med dem. Jeg tror at vi som kirke kan gjøre mye mer for å hjelpe ektepar og familier, men også for enslige. 
Jeg har erfart at Guds bud er gode rammer for mitt liv og mine medmenneskers liv. 
Bibelens forteller om hva som skjer når vi holder budene og når vi bryter dem. Gud tilgir, men det har alltid konsekvenser å bryte Guds bud. Derfor tror jeg det er veldig viktig at vi som kirke ikke forandrer på det Gud har sagt i sitt ord.

3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: Vi har mulighet til å bli en kirke som blir styrt slik Gud ville det i sitt ord siden kirkeledelsen blir valgt av medlemmene i kirken. Vi har mulighet til å bli en kristen pådriver som velsigner Norge i stedet for et statsforvaltningsorgan som må gjøre som regjeringen sier. 
Økonomi kan bli en utfordring, og vi må jobbe for å bygge opp givertjeneste slik at kirken blir reelt uavhengig av staten. Nå er vi avhengige av Stortingspolitikernes og kommunepolitikerens velvilje ved bevilgninger for å få gjort det vi ønsker. 
Vi får mulighet til å utforme kirken slik vi opplever at det er best for kirken å være organisert, og trenger kanskje ikke å være så fokusert på en organisering som følger bevilgningslinjene? Kanskje vi også kan satse strategisk for å nå alle med evangeliet? 
4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Bønn og å bruke tid i bønn og tilbedelse engasjerer meg. At mennesker blir satt fri i møte med kraften i Guds ord opptar meg, og jeg ønsker meg en kirke som forkynner slik at enkeltmennesker kan bli satt fri til å tjene Gud og hverandre. At mennesker får bruke det de er gode til i tjeneste for Gud. At kirken styres på en slik måte at minst mulig ressurser går til å styre og mest mulig går til å nå enkeltmennesker og menigheten opptar meg. Skog og naturressurser og miljø engasjerer og jeg er opptatt av gjenbruk og å finne god utnyttelse av de ressursene vi har i Norge. Vi er bredt internasjonalt engasjert og har trossøsken over hele verden. Israel og Guds løfter opptar meg. Møtene mellom mennesker med ulik tro og bakgrunn engasjerer. 
5.	Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?

Svar: Jeg sitter i bispedømmeråd nå, og ønsker å fortsette. Jeg har jobbet med statlig økonomistyring og overgang til egen økonomi i 4 statlige institusjoner, og har derfor kunnskap som er nyttig i omstillingene kirken er inne i. Jeg har erfaring fra alle ledernivåer i kirken, og har fulgt med lenge. Sammen med fagkunnskap ønsker jeg å løfte fram det kristne håpet i bispedømmeråd og kirkemøtet. Jeg ønsker å lytte til Gud i bønn og faste og formidle det jeg opplever at Gud har på hjertet inn i kirken. Jeg ønsker en kirkeledelse som bruker mer tid på å søke Gud enn verden, og som så formidler det Gud har på hjertet til menneskene. Dette ønsker jeg å kombinere med faglig innsikt i det kirken driver med.

Arbeidserfaring / utdanning

1987 - 1990
Oslo kretsfengsel – legesekretær

1987 - 1993
Sivilagronom i landbruksøkonomi med pedagogikk fra da NLH

1993 - 1996
Lærer i videregående skole – Øksnevad, Melsom

1997 - 2003
Arbeidet med statlig økonomistyring og omlegging

2005 - 2008
Master i diakoni fra MF/Diakonova

Kirkelige verv

2002 -
Sem menighetsråd

2006 - 2010
Tønsberg kirkelige fellesråd, medl før, nå vara

2009 -
Bønn for den norske kirke

2011 - 2015
Tunsberg bispedømmeråd – lek medlem

2012 -
Mellom kirkelig råd vara og Norges kristne råd vara

Offentlige og andre verv

1990 - 1990
Leder Korex, kristent studentkor på Ås

1990 - 1990
Lokalleder Norsk Studentuion (Landsstyremedlem)

1996 - 2002
Sem bondekvinnelags styre

1997 - 2003
Lagsvennutvalg i Vestfold

2009 -
Styremedlem Tønsberg distriktet Skogeierlag


Andre kandidater på samme liste

2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK