7

ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD

Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar: Viktig for meg med en åpen og tjenende kirke.

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Etter loven har likekjønnede har nå anledning til å gifte seg, jeg mener de også må få kunne gjøre dette kirkelig. 


3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: Mange utfordringer, blant annet; økonomi, organisering, forholdet kirke-skole. Selv om det er mange utfordringer har vi også muligheten til å gjøre ting på nye og enda bedre måter.

4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Glad i folkekirken. Vil gjerne være med i en kirke som har plass til alle, uavhengig av status, legning og etnisk bakgrunn. Trosopplæring er viktig, men det er også viktig med tilbud for de som kommer i kategorien unge voksne.

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?

Svar: Engasjert og motivert. Glad i folkekirken. Har etter hvert lang erfaring fra menighetsarbeid, både som frivillig medarbeider, menighetsrådsmedlem og menighetsrådsleder, hovedstyremedlem i Sjømannskirken. I tillegg er jeg flink til å organisere, har respekt for mine medmennesker, er diplomatisk men tør å si hva jeg mener.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1998
Hovedfag i økonomi, deltid mens jeg var i full jobb

2002 - 2004
Hovedfag i strategi- og kompetanseutvikling

2004 - 2005
Årsenhet i juss

Kirkelige verv

1995 - 1999
Medlem Hole menighetsråd

2004 - 2012
Div roller i Kretsarbeidet for Sjømannskirken

2007 -
Medlem Hole menighetsråd

2007 - 2010
Medlem Sjømannskirkens hovedstyre

2009 -
Leder i Hole menighetsråd/fellesråd

Offentlige og andre verv

1995 -
Revisor for div. kor og foreninger i Hole

2000 - 2008
Speiderleder Holespeiderne


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK