10

LINE LAPPEGÅRD FURUSETH

Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobber med?

Svar: Det er viktig med helhetstenkning i kirken vår. Skal jeg gjøre et utvalg, blir det på delene om å være bekjennende og åpen. Det at kirken er tydelig på hva den står for og hva den tror på er et godt fundament å bygge broer til andre på. Å være åpen for alle gjør at kirken vår kan være dynamisk og i tråd med sin egen tid. 

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Dette er ikke noe enkelt spørsmål. Det har mange sider og en av dem er at vi som kikre skal vise medmenneskelighet. Det står å lese at det er synd å være sammen som likekjønnede par, men det står også at ingen synd er større enn andre. Hva som er synd og hva som tilgis er først og fremst en sak mellom den enkelte og Gud. Så skal ikke vi stille oss til doms over noen. 
Om kirken så skal åpne for vigsel av likekjønnede er jeg ikke så sikker på, og begrunner det med at vi skal søke å unngå å leve i synd. Jeg mener at Gud har laget en ordning for at det er kvinne og mann som skal leve sammen.
Jeg kan forstå at noen vil hevde at jeg så ikke lar kirken jobbe mot visjonen om mer himmel på jord, men dette er det standpunkt jeg har i dag.

3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: En kirke som kan ta egne beslutninger kan være bra for å bevare prinsipielle spørsmål. Det kan være bra at kirken selv bestemmer hvem som skal arbeide der, uavhengig av det politiske ståsted i stortinget. Det kan være et godt ståsted for å arbeide mot en tydelig og åpen folkekirke. Det er også krevende å lage en så god organisasjon at den både tar vare på de som jobber der og er attraktiv for nye medarbeidere. Det å skape en solid og dynamisk organisasjon som blant annet tjener disse formål uten å bli for topptung kan være krevende arbeid. 

4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Jeg har gjennom mange år fått være med på arbeidet med «Størst av alt» i min menighet. Det er spennende å få utvikle nye arbeidsmetoder og se et så flott arbeid få ta form. Nå er dette arbeidet i drift og nå er det den arbeidet med kirkeorganisasjonen som blir spennende. Jeg lar meg alltid engasjere av spørsmål om barns oppvekstforhold og miljøspørsmål. 

5.	Hvorfor skal vi stemme på deg  ved årets kirkevalg?

Svar: Gjennom å ha kirken som arbeidsgiver, være styreleder for kirkekor, og gjennom kirkelige verv i snart 25 år, har jeg fått godt grunnlag for å kjenne det kirkelige systemet som det er i dag. Jeg ønsker å gjøre en jobb for kirken vår, og synes det er ekstra spennende nå med utviklingen av ny kirkeordning.

Arbeidserfaring / utdanning

1988 - 1991
Førskolelærer, Kristiansand lærerhøgskole

1999 - 2000
Foreldreveiledning, høgskolen i Vestfold

2001 - 2002
Musikkfordypning, høgskolen i Vestfold

2009 - 2009
IKT i barnehagen, høgskolen i Vestfold

2014 - 2015
Pedagogisk utviklingsarbeid, barnehagens uteområde, høgskole

Kirkelige verv

2009 - 2015
Søndre Slagen menighetsråd

2011 - 2015
Tønsberg Fellesråd

Offentlige og andre verv

2008 - 2013
Plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK