14

ANDREAS NORNES

Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobbe med?

Svar: Det er flere ting jeg mener er at kirken må arbeide med fremover. Den første tingen er rekrutering til kirkelig tjeneste. Kirken står ovenfor store utfordringer. Mange ansatte nærmer seg pensjonsalder, og det utdannes ikke nok til å dekke gapet. Jeg vil derfor arbeide for at kirken skal satse mer på å rekruttere unge til utdannelse og tjeneste for kirken, og å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. En annen ting jeg mener er viktig for kirken er forberedelsene frem mot 2017. Fra 2017 skal kirken stå på egne ben, og det er viktig at kirken er klar. Dette må kirken arbeide med. Den tredje tingen jeg mener er viktig å arbeide for er kirkens plass i samfunnet. Kirken representerer fortsatt størstedelen av befolkningen, og jeg vil at kirken skal være en tydelig stemme inn i samfunnsdebatten.

2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
Svar: Jeg mener at kirken bør tilby kirkelig vigsel også for likekjønnede par. Jeg tror at Gud har skapt kjærligheten som en gave til oss mennesker, og at det ikke er opp til oss å dømme denne kjærligheten. Så lenge kjærligheten finner sted i et likeverdig og gjensidig forhold mener jeg derfor at likekjønnede par bør kunne vies i kirken, og ikke bare motta forbønn. Denne formen for ”status que” synes jeg fremstår som merkelig, da vi har lov til å velsigne, som er kirkens egentlig rolle i ekteskapsinngåelsen, men ikke vie, som vi jo gjør på vegne av staten. Jeg mener derfor at vi bør ta skrittet fult ut, men i respekt for forskjellen må det også være mulig å reservere seg mot å vie, slik som det nå er i forhold til skilte. 


3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Svar: Jeg tror det er bra for kirken at vårt forhold til staten nå løsnes. Kirken kan i større grad være herre i eget hus, og kan styre etter det som virker best fra et kirkelig synspunkt, og ikke et politisk. Når forholdet nå løsnes får også kirken større rom til å være en tydelig stemme i samfunnet. Selv om kirken også i årene fremover vil være avhengig av staten, vil den økte selvstendigheten øke kirkens troverdighet når den uttaler seg. Når det gjelder utfordringer kan man si at disse til en viss grad overlapper med mulighetene. Som herre i eget hus må kirken styre sin egen økonomi, og må selv ta arbeidsgiveransvaret for sine ansatte. Dette må kirken være klar for når den tid kommer.
4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?

Svar: Jeg engasjerer meg for ungdommen i kirken. Både for at kirken skal være et sted der ungdommene kan være seg selv og et sted der de kan få møte Jesus og komme til tro på Ham. Samtidig ønsker jeg at kirken skal utfordre de unge til selv å ta på seg oppgaver i kirken, og kanskje til å med gå inn i kirkelig tjeneste. Jeg engasjerer meg også for likekjønnet vigsel og gudstjenesten både som et samlingspunkt for menigheten og et sted der menigheten sammen kan søke Gud.
Diakoni er også viktig for meg. Det gjøres utrolig mye godt arbeid rundt i menighetene, men jeg mener at kirken her må bli flinkere til å alliere seg med andre aktører i samfunnet, slik at vårt tilbud kan bli enda bedre. 
5.	Hvorfor skal vi stemme på deg  ved årets kirkevalg?

Svar: Om dere stemmer på meg får dere en ung og engasjert student med store drømmer. Jeg studerer for å gå inn i kirkens tjeneste som prest, og jeg har et sterkt ønske om at andre skal gjøre det samme. Dere får også en som er godt bevandret i kirkelig demokrati. Jeg har deltatt på to ungdommens kirkemøter (UKM), og jeg har også sittet to perioder i ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg. Jeg har derfor en god oversikt over hvordan kirkelig demokrati fungerer. Jeg er genuint interessert i kirkens beste. Jeg er ikke redd for å si de jeg mener, samtidig som jeg er opptatt av at alle skal bli hørt og at vi sammen skal komme frem til den beste løsningen, slik at kirken kan utføre sitt oppdrag. Å peke på Han som overvant døden for oss, å lede til en levende tro på Jesus Kristus.

Arbeidserfaring / utdanning

2010 -
Vikarorganist

2012 -
Profesjonsstudiet, Teologi (planlagt fulført 2018)

Kirkelige verv

Delegat Ungdommens Kirkemøte 2009 og 2011

2009 - 2012
Medlem Ungdommens Bispedømmeråd Tunsberg

2010 - 2012
Leder Trosopplæringsutvalget 15-18 Horten

2012 -
Medlem Gudstjenesteutvalget Horten

Offentlige og andre verv

2013 - 2014
Styremedlem Metodistkirkens speiderkorps

2014 -
Visekorpssjef Metodistkirkens Speiderkorps


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN
16
BENTE ENGEN ANDERSEN Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK