16

BENTE ENGEN ANDERSEN

Stilling: Student Alder: 22 3262 LARVIK Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMMERÅD på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Den norske kirkes visjonsdokument for 2015-19 presenterer vår kirke som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hva er viktig for deg å jobbe med?
Jeg mener det er viktig å fokusere på alle disse punktene fordi det hjelper å skape en levende folkekirke.  Vi må ha troa som en grunnmur, og bygge fellesskap som er åpne, tjenende, og omsorgsfulle rundt den samtidig som man deler tro og evangeliet videre. 
2.	Kirkemøtet 2014 var delt i synet på kirkelig vigsel av likekjønnede par. Hva er ditt standpunkt?
For at Den norske kirke skal kunne presenteres som en åpen folkekirke, må det være en plass for alle, uansett. Det handler om respekt, mangfold og kjærlighet. 
3.	Forholdet mellom staten og kirken er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?
På den ene sida står Den norske kirke friere som en folkekirke, og på lik linje som andre kirkesamfunn. På en annen side vil det nok bli en større utfordring økonomisk sett, og utfordringene med tanke på samarbeid skole-kirke og trosopplæring har lenge vært reelle. Jeg tenker det er svært viktig å fokusere på utvikling og det å strekke seg mot visjonen kirka vår har. 
4.	Hva engasjerer deg i kirke og samfunn?
Jeg er svært engasjert når det gjelder barn og unge, samt trosopplæring som en livslang prosess. Det er viktig å fokusere på å lære alle mennesker tro, og at den kan komme til uttrykk i samfunnet slik hvert enkelt menneske føler for. 
5.	Hvorfor skal vi stemme på deg ved årets kirkevalg?
Jeg har erfaring fra forskjellige råd og utvalg fra tidligere, slik som både menighetsråd og innen ungdomsdemokratiet i bispedømmet vårt. I tillegg er jeg opptatt av tro, veldig engasjert og tar med meg mye kunnskap gjennom at jeg utdanner meg innen kirkelig arbeid og har hatt to års kontinuerlig praksis.

Arbeidserfaring / utdanning

2009 - 2012
Thor Heyerdahl VGS – Studiespesialisering m/realfag

2012 -
Menighetsfakultetet – Ungdom, kultur og tro

Kirkelige verv

2008 -
Frivillig i Larvik kirke – Ungdomsleder og klokker/tekstlese

2009 - 2014
Ungdommens Bispedømmemøte

2011 - 2015
Larvik og Langestrand menighetsråd

2014 -
Frivillig i Hasle kirke

Offentlige og andre verv

2008 - 2012
Larvik Skolekorps – Styre- og instruktørarbeid


Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD BREIAN HEDBERG Stilling: Bønneleder Alder: 50 3157 BARKÅKER
2
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
3
KARI MARTINE KOLBRÆK ASK Stilling: Ordfører Alder: 66 3350 PRESTFOSS
4
KJELL RUNE WIRGENES Stilling: Sykepleier Alder: 49 3274 LARVIK
5
THOMAS BRATSBERG Stilling: Ettåring Alder: 21 3070 SANDE I VESTFOLD
6
CATHE WIKSÉN FREILEM Stilling: Pensjonist Alder: 68 3045 DRAMMEN
7
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Opplæringsleder/rådg Alder: 52 3530 RØYSE
8
BIRGER BOLSTAD Stilling: Lektor Alder: 62 3579 TORPO
9
SISSEL DREJER FESTØ Stilling: Enhetsleder Alder: 62 3470 SLEMMESTAD
10
LINE LAPPEGÅRD FURUSETH Stilling: Pedagogisk leder Alder: 47 3124 TØNSBERG
11
JAN KRISTIAN HVERVEN Stilling: Overingeniør/sanger Alder: 37 3044 DRAMMEN
12
ÅSE FREDRIKKE REE AADLAND Stilling: Lærer/journalist Alder: 31 3226 SANDEFJORD
13
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE Stilling: Pensjonist Alder: 65 3282 KVELDE
14
ANDREAS NORNES Stilling: Student Alder: 22 3188 HORTEN
15
HANS FRIVOLD Stilling: Pensjonist Alder: 71 3440 RØYKEN