Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Opptelling og offentliggjøring av valgresultatet

Her er en oversikt over når resultatene vil foreligge fra alle deler av kirkevalget 2015.

Kirkevalget består av to valg. Velgerne kan delta både ved lokalvalget (menighetsrådsvalget) og valget til bispedømmeråd. De elleve bispedømmerådene utgjør samlet Den norske kirkes kirkemøte.

Menighetsrådsvalget
Opptelling av stemmene ved menighetsrådsvalget tar til umiddelbart etter at valget er over 14. september. Frist for registrering av opptellingen er 16. september. Valgresultatet fra de 1236 menighetsrådsvalgene vil bli tilgjengelige på nettsiden www.kirkevalget.no fra 17. september.

Bispedømmerådsvalget - valg av kirkemøterepresentanter
Ved bispedømmerådsvalgene skal det 13. og 14. september til sammen velges 65 "lekfolksrepresentanter" (personer uten kirkelig ansettelse). I hvert sokn telles antall avgitte stemmer ved bispedømmerådsvalget. Dette stemmeantallet blir offentliggjort 17. september.

Hvilke kandidater som har fått plass i hvert bispedømmeråd, blir kjent fra 24. september. Fra hvert sokn sendes stemmesedlene avgitt ved bispedømmerådsvalget til valgrådet i det enkelte bispedømme. I ni av de elleve bispedømmene gjennomføres bispedømmerådsvalget som forholdstallsvalg fordi det stilles to lister. Valgrådene foretar opptellingen av listestemmer og personstemmer og kommer fram til navnene på de 65 representantene. Bispedømmerådene har ansvar for kunngjøring av valgresultatet.

I hvert bispedømmeråd er det i tillegg en representant valgt av prestene i bispedømmet og en representant valgt av andre kirkelig tilsatte i bispedømmet. Disse valgene foregår parallelt og valgresultatene herfra offentliggjøres også av hvert bispedømmeråd 24. september.

Den totale oversikten over hvem som utgjør Kirkemøtet i perioden 2016-2019 er først klar 8. desember. Innen den tid skal medlemmene av de nyvalgte menighetsrådene i fire av bispedømmene (Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre) ha tilleggsvalg på tre av de syv lekfolksrepresentantene til sine respektive bispedømmeråd.

Se § 2-5 om valgform i Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63