Hvem har stemmerett og hvor kan jeg stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget 2015.

Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget.

Et søk i kandidatlistene på denne nettsiden gir deg informasjon om hvor du finner ditt stemmelokale og lokalets åpningstider.

I august mottar alle stemmeberettigede et valgkort som blant annet informerer om tid og sted for valget der du bor.Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 23 08 12 00 E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: www.kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: abge@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

eller rådgiver kirkevalg Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63