Hvorfor skal jeg stemme?

Du kan være med på å skape framtidas kirke.

13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr seg. Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor.

Kirkens forhold til staten er i endring. Gjennom kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å forme framtidas kirke. Din stemme teller i en spennende tid for kirken!

 

Den norske kirke - gjennom livet
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke. Kirken har 3,8 millioner medlemmer.
I 2014 ble det døpt 35 000 barn. 40 000 ungdommer valgte opplæring og konfirmasjon i kirken. 8 000 par søkte til kirken for å gifte seg, og kirken forrettet ved 36 000 gravferder. Det ble avholdt over 62 000 gudstjenester, og 1,6 millioner deltok på konserter eller kulturarrangementer i kirken.
Kirken er der for medlemmene – gjennom hele livet.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63