Spørsmål og svar

Har du fått med deg at det er kirkevalg i år? At du som er medlem kan være med å påvirke kirken din der du bor, og du kan være med på å bestemme hvem som skal sitte på kirkens «storting»?

Klikk her for å lese nynorskversjon

Hva er et kirkevalg?

I et kirkevalg kan alle medlemmer i kirken, fra året de fyller 15, bestemme hvem som skal være tillitsvalgte i kirken lokalt og regionalt/nasjonalt.

Hvorfor skal alle medlemmene være med på å bestemme hvem som skal styre i kirken?

Kirken vår er demokratisk, og alle medlemmene kan være med på å forme kirken. Det er viktig at det ikke bare er de som går aktivt i kirken som er med på å forme den. Alle som er døpt er like mye verdt som medlem i kirken vår, og kan være med på å påvirke utviklingen i kirken.

Hva er forskjellen på kirken «lokalt, regionalt og nasjonalt»?

Når vi snakker om kirken lokalt, er det menigheten der du bor. Den regionale kirken er bispedømmet du bor i. Det nasjonale nivået er Kirkemøtet. Det er cirka 1200 menigheter fordelt på 11 bispedømmer i Norge. I Kirkevalget stemmer du på representanter til både menighetsråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Er valget ett eller to valg?

Kirkevalget er to valg i ett, ikke så ulikt kommunevalget, der alle over 18 kan stemme på politikere til både kommunestyre og til fylkestinget. I Kirkevalget stemmer man altså på kandidater til menighetsråd og kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet. I alle bispedømmer kan man velge mellom flere lister i bispedømmerådsvalget, mens i valg til menighetsråd er det mest vanlig med kun ei liste. Man må fylle minst 15 år i år for å stemme, det er religiøs myndighetsalder i Norge.

Hva er et menighetsråd?

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning, tiltak for barn, eldre, innvandrere og andre. Menighetsrådet gjør en verdifull innsats for kirken i lokalmiljøet og består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest.

Hva er et kirkelig fellesråd?

Valg til menighetsråd innebærer også indirekte valg til kirkelig fellesråd. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kommune. Noen fellesråd inneholder bare ett sokn, mens andre, ofte i byer, kan inneholde flere titalls sokn. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I tillegg skal fellesrådet fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i kommunen. Fellesrådet har ansvar for kirkebygg og gravplasser, og har arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte (med unntak av prestene, som har bispedømmerådene som arbeidsgiver).

Hva er et bispedømmeråd?

Bispedømmerådet er de som ansetter prester og jobber for kirkens beste i bispedømmet. I bispedømmerådet sitter det ti eller elleve medlemmer. Sju av disse er valgt av kirkens medlemmer. I tillegg sitter biskopen, en valgt prest og en annen kirkelig ansatt. I de nordligste fylkene sitter det også en samisk representant og i Oslo sitter det en representant fra Døvekirken.

Hva er Kirkemøtet?

De som blir valgt inn i bispedømmerådene utgjør sammen Kirkemøtet, og medlemmene der er med på å påvirke og bestemme viktige lover, uttalelser og retningsvalg på nasjonalt nivå i kirken. Kirkemøtet kalles ofte kirkens «storting», og de 116 medlemmene møtes årlig til et ukeslangt møte.

Hvem kan jeg stemme på?

I de fleste menigheter er det en liste ved valg av menighetsråd. Denne er satt opp av en nominasjonskomité.

I de fleste bispedømmer kan du velge mellom Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Hvordan kan jeg stemme?

Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer, men du kan også gi tilleggstemmer ved å sette kryss ved kandidaten, eller du kan føre opp kandidater fra andre lister. Les mer på denne siden.

Hva er forskjellen på listene i bispedømmerådsvalget?

Listene har ulik profil, du kan besøke hjemmesidene til de ulike listene for å bli bedre kjent med hva kandidatene står for. Lenker står rett over, under mellomtittelen Hvem kan jeg stemme på.

Hvordan vet jeg at jeg er medlem og kan stemme?

Hvis du er døpt og ikke har meldt deg ut av kirken er du medlem. Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn, om du er utmeldt. Alle medlemmer i Den norske kirke som er bosatt i soknet har stemmerett. 30.juni er fristen for å melde flytting av sokn og bispedømme.

Når får jeg valgkort?

Valgkort og informasjonsbrosjyre til alle født i 2004 og eldre som har stemmerett, ble sendt ut i begynnelsen av august. Valgkortet og brosjyren gir informasjon om når og hvor du kan stemme, og hvilke lister du kan stemme på. Tar du med valgkortet når du skal stemme går det litt raskere, men det er ikke et krav.

Når er kirkevalget?

Det er valg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Altså er valgdagen mandag 9. september i år, og mange har valgdag også søndag 8. september. Det går også an å forhåndsstemme i perioden 10. august til 6. september. Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet, husk å ta med legitimasjon. Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 2. september.

Hvor er valget?

Kirkevalget skal foregå i lokaler i «umiddelbar nærhet» til kommunevalget. Altså er det samme sted og tid som kommunevalget. Det skal være godt skiltet og lett å finne fram til. Du får informasjon om tid og sted for valget i din stemmekrets på valgkortet.

Hva er en nomineringsgruppe?

Nomineringsgrupper er grupper av medlemmer i Den norske kirke som går sammen om å stille valglister ved Kirkevalget. Lister kan fremmes til både menighetsrådsvalg og valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Nomineringsgrupper kan velge å registrere seg, og kan da få rettigheter til navnet og (ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøte) økonomisk støtte. Se hvilke registrerte nomineringsgrupper som finnes her.

Kan jeg stemme fra utlandet?

Det er dessverre ikke mulig. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 00 (sentralbordet)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"