Válggakårttå

Håhåj, ep la dujsta nágin ájggáj gullam?

Danen gå dån la Vuona girkko sebrulasj ja navti la dujna jienastimriektá girkkoválgajda ragátmáno 8.-9. biejvij.

Soajttá muhttijn ájádalá girkko l gåjt danna, valla jus jienasta de vuoseda sån sidá girkkov mij la dåppe duv diehti. Gå dav dárbaha. 

Manen dáv dunji tjállep?

Girkkoválgajn jienasta tjoaggulvisráde ja bisspaguovlloráde ja Girkkotjåhkanime kandidáhtajt. Sij nielje jahkáj válljiduvvi, ja li fáron mierredime majt ja gåktu girkko galggá dahkat dåppe gåggu dån åro ja rijkkadásen. 

Gehtja kirkevalget.no jus sidá ienebut diehtet sijáj birra gejt máhtá jienastit.

Goassa ja gånnå besa jienastit?

Girkkoválga li sæmmi bále gå suohkanstivrra-ja fylkkadiggeválga ragátmáno 8.-9. biejve, muhtem sajen ållu dáj válgaj lahka. Besa åvddågiehtaj jienastit bårggemáno 10. biejve rájes.

Diedo duv válggahuodnaha birra gávna válggakårtån mij dáv brosjyjrav tjuovvu ja dáppe: kirkevalget.no.

Guhtimusj bæssá jienastit?

Vuona girkko sebrulattja gudi girkkosuohkanin årru dat jage rájes gå dævddá 15 jage. Gássta merkaj Vuona girkko sebrulasjvuodav.

  • 3,6 millijåvnå sebrulattja
  • 61 000 jubmeldievnastusá jagen 2018
  • 1,6 millijåvnå ulmutja lidjin konsertajn jali kulturdáhpádusájn jagen 2018
  • 5,3 millijåvnå ulmutja oassálasstin jubmeldievnastussaj sådnåbiejve jali nágin ietjá bassebiejve jagen 2018

 

Návti la girkko organiseriduvvam

Tjoaggulvisráde

Tjoaggulvisráde oajvvedahkamus la tjoaggulvisáv hábbmit ja åvddånahttet. Sij mierredi gájkaj åvdås gudi tjoaggulvissaj gulluji suorgijn degu hukso ja diakonija, jubmeldievnastusá, kultuvrra, åhpadibme ja fálaldagá mánájda ja ållessjattugijda.

Bisspaguovlloráde

Bisspaguovlloráde la guovlulasj stivrrimásadus Vuona girkkon. Siján la barggovaddeåvdåsvásstádus girkkohærráj åvdås ja barggi girkkuj buorren ålles bisspaguovlloráden. Vuonan li lågenanakta bisspaguovlloráde.

Girkkotjåhkanibme

Bisspaguovlloráde ájrrasa li aktan Sáme girkkoráde jådediddjijn Girkkotjåhkanibme. Girkkotjåhkanibme la Vuona girkko alemus orgádna ja tjåhkani akti jahkáj.

 

Návti jienasta:

Girkkoválga li guokta válga. Válga tjoaggulvisrádáj ja válga bisspaguovllorádáj ja Girkkotjåhkanibmáj. Gájka válggahuodnahijn galggá sadje gånnå aktu ja ij avtak tjalme vuolen besa válljit jienastimlistajt majt sidá ja dajt rievddadit. Dát máhttá liehket buojkulvissaj jienastimgåbtjås jali sierra ladnja.

Gåbttjåsa duogen

1. Vállji jienastimlistajt majt sidá adnet, avtav juohkka válggaj. Máhtá avtan jali goappátjij válgajn jienastit.

2. Rievddada majt sidá jienastimlistajn 

3. Máhtsasta jienastimlistajt váj ij aktak besa vuojnnet majt la jienastam.

Válgajbargge lunna

4. Hæhttu duodastusáv vuosedit. Válgajbargge duv jienastimlågon ruossis ja jienastimlistajt stiempel. HUOM! Jienastimlistajn hæhttu stiempel jus galggi dåhkkiduvvat.

5. Bieja jienastimlistajt jienastimlihttáj.

Jienastamlistav rievddadit

A Máhtá jienastimlistav gálggit váni rievddadimijt dahkamis. Kandidáhta gudi li bajemusán listan buojdes fontaj oadtju duoddejienav. Gájka iehtjáda listan oadtju jienav guhtik.

B Besa gitta gålmmå kandidáhtajda persåvnnåjienav vaddet navti váj kandidáhta namá guorraj merkav bieja.

C Bispaguovlloráde válgajn besa ietjá listajs gitta gålmå kandidáhtajda persåvnnåjienav vaddet. Jus tjoaggulvisráde válgajn la dåssju akta lissta de besa duodden tjállet gitta gålmmåsav gudi li jienastimlåhkuj tjáledum ja navti sidjij jienasta.

 

Válggakårttå

Dát válggakårttå guosská 2019 Girkkoválgajda. Vuona girkko sebrulattja bessi jienastit dat jage rájes gå dævddá 15 jage.

Åvddågiehtaj jienastit?

Besa åvddågiehtaj jienastit ájggudagán bårggemáno 10. biejve rájes gitta ragátmáno 6. bæjvváj. Ienep diedo ájge ja bájke birra diededuvvá bájkálattjat ja dáppe: kirkevalget.no

Jus sidá jienastit ietjá girkkoguovlon gå gåggu åro, de dav hæhttu dahkat åvddål ragátmáno 2. biejve.

Sebrulasjvuohta

Dát válggakårttå sáddiduvvá Vuona girkko sebrulattja. Gehtja jus la sebrulasj ja rievddada kirken.no/medlem jali válde aktijvuodav tjoaggulviskåntåvråjn gånnå åro.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 00 (sentralbordet)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"