HAMAR BISPEDØMME

Folkestads gate 52, 2317 HAMAR 62 55 03 50 hamar.bdr@kirken.no
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Bønnelista

Nominasjonskomiteens liste

Åpen folkekirke

Bønnelista

Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si å være en disippel, drive menighetsplanting og bygge menighet. Bli kjent med kandidatene på www.bonnelista.no

1
TROND RØNNING f. 1968, Daglig leder Elverum
2
KARI ESPÅS DROGSETH f. 1959, Sykepleier Snertingdal
3
HILDE KARIN MOE f. 1967, Sykepleier Jevnaker
4
FILIP HOVLAND f. 2003, Student Hunndalen
5
VIDAR HAUGEN f. 1958, Tidl. spesialpedagog Åsnes Finnskog
6
KARIN HELGA BRUSTUEN f. 1956, Hjelpepleier Øyer
7
HALLVARD VATNAR OLSEN f. 2004, Student Arneberg
Last ned stemmeseddel

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomitèens liste er utarbeidet av en representant fra hvert av Hamar bispedømmes ti prostier og en fra bispedømmets ungdomsråd. Prostirepresentantene velges blant prostiets menigheter, og utgjør således en bred og demokratisk representasjon fra grasrota. Vi har lagt vekt på å få stor geografisk bredde blant kandidatene. Kun et prosti er ikke representert blant de 14 kandidatene på lista. Kravet om minst 40% av hvert kjønn er dekket til fulle, faktisk 50:50. Med tre unge under 30 år ligger vi godt innenfor kravet om minst 20% dekning. Når vi ser på bredden av kandidater er det god variasjon i yrkesbakgrunn, politisk og organisasjonsmessig erfaring. De aller fleste har også en bred kirkelig bakgrunn i form av verv og/eller frivillig arbeid. Vi har gitt plass også for noen som ikke har all verdens kirkelig erfaring, men likevel har klare synspunkter på hva de mener er viktig for kirkas fremtid. Siden Kirkemøte 2016 vedtok å likestille ekteskapet mellom mann og kvinne og likekjønnede, har dette ikke vært et fremtredende tema nå. Vi har gått et steg videre ved å utfordre kandidatene på kirkas arbeid med likestilling og likeverd på ulike områder. Lista er i prioritert rekkefølge. Det betyr at vi mener de som står øverst vil inneha de beste forutsetninger for å kunne utgjøre Hamar bispedømmeråds sju leke medlemmer, samt bidra aktivt og konstruktivt på Kirkemøtet. Så vil valget avgjøre rekkefølgen. Kumulering har ikke vært tillatt for vår liste. Mer informasjon om listen og om kandidatene finner du på www.nominasjonslisten.no .

1
INGER MARGRETHE KRAGH NYHUS f. 1964, Psykiater. Privatpraksis. Kapp, Toten
2
TROND ENEMO f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Stange
3
ISELIN VISTEKLEIVEN f. 1986, Ordfører Vågå
4
BJØRN TORE GRUTLE f. 1961, Lensmann Tynset
5
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN f. 1960, Lærer/adjunkt Jaren, Gran
6
SOLVEIG HENRIETTE BREKKE SKARD f. 1954, Spesialrådgiver Brumunddal
7
PER ANDERS HÅVELSRUD f. 2001, Student Dovre
8
REIDAR ÅSGÅRD f. 1946, Småbruker/pensjonist Engerdal
9
SIDSEL OFFERGAARD JEVNE f. 1953, Pensjonist Ryfoss, Høre
10
TORIL KRISTIANSEN f. 1964, Førskolelærer Gjøvik
11
GUNDER NORDGÅRDEN f. 1999, Student Gausdal
12
ALF BJØRGE ASCHIM f. 1974, Rektor Hamar
13
AMALIE MYRVANG LUND f. 1997, Student Engerdal
14
TORSTEIN LERHOL f. 1989, Avdelingsleder Vang i Valdres
Last ned stemmeseddel

Åpen folkekirke

Vi som står på Åpen folkekirke sin liste vil at Den norske kirke skal videreutvikles som en åpen og demokratisk folkekirke. Videre vil vi arbeide for en kirke som er åpen for alle, som fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskriminering. Åpen folkekirke i Hamar bispedømme vil forsvare kirkens vedtak om at likekjønnede par kan gifte seg i kirka. Åpen folkekirke tror at flertallet av kirkens medlemmer i Hamar bispedømme fortsatt ønsker en raus kirke, med varme og omsorg for menneskene. Vi ønsker å styrke kirkedemokratiet og løfte fram menneskers verd. Vi slutter oss til Hamar bispedømmes visjon for folkekirka: «Hellige rom – for alminnelige liv». Vi vil arbeide for at den kjærlighet Jesus står for, skal nå fram til og berøre forskjellige, alminnelige liv. Vi ønsker en folkekirke som er en bred møteplass, med betydning for mennesker i alle livsfaser. Kirka skal være en viktig kulturbærer og verdistemme i samfunnet. Vi som står på Åpen folkekirkes liste er forskjellige mennesker, i forskjellige faser og med forskjellige erfaringer. Men vi står sammen om Åpen folkekirkes program. Les mer om programmet og kandidatene på www.apenfolkekirke.org

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD f. 1977, Førsteamanuensis Hamar
2
FINN RAGNVALD HUSEBY f. 1952, Pensjonert pers.direktør Elverum
3
LISBETH SYDBØGE f. 1972, Skolefaglig rådgiver Gjøvik
4
LARS ERIK FLATØ f. 1967, Adm.direktør Modum bad Brandbu
5
KRISTIN STORBRÅTEN STADSVOLD f. 1998, Adjunkt/lærer Dokka
6
MARTA BJØRNØY LALIM f. 1989, Leder frivilligsentral Vang i Valdres
7
IVAR BAE f. 1959, Pensjonist/journalist Brumunddal
8
FRØYDIS JOHANNE ANGARD ULATEIG f. 1974, Rådgiver Lillehammer
9
NJÅL SLETTEMARK FØSKER f. 1972, Assisterende rektor Nord-Odal
10
BORGNY SKANSEN SLETTEN f. 1977, Gårdbruker Vinstra
11
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN f. 1977, Adjunkt/lærer Tolga
12
CHRISTIN CAROLINE MUNKEBYE AARNES f. 1964, Overlege psyk.poliklinikk Lesja
13
SANDER VESTBY f. 2004, Skoleelev Hov i Land
14
KJERSTI DRTINA ØVERSVEEN f. 1968, Undervisningsinspektør Elverum
15
Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad f. 2002, Lærling barn/ungdomsarb. Skreia
16
HEGE BJERKESTRAND MIDTHUN f. 1975, Adjunkt/lærer Elverum
17
LARS ERIK HYLLVANG f. 1971, Ordfører i Engerdal Engerdal
18
OLE MIDTHUN f. 1998, VR-utvikler Hamar
Last ned stemmeseddel

Du har stemmerett i menigheten din. Finn din menighet i listen nedenfor:

Sokn i HAMAR BISPEDØMME

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.