DOMKIRKEN SOKN

, 0172 OSLO 23 62 90 00 post.kfio.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1947, pensjonert høyskolelektor Oslo
2
BRITT GRÆSHOLT f. 1948, rådgiver marketing Oslo
3
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1946, pensjonert lege Oslo
4
ANNE HEGE GRUNG f. 1965, førsteamanuensis TF UIO Oslo
5
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1950, tidl. hotelldirektør Oslo
6
OVE HEIBORG f. 1967, filmprodusent Oslo
7
MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1990, teologistudent Oslo
8
KIRSTI MOSVOLD f. 1947, pensjonert sykehusprest Oslo
9
ARNE KVANVIG f. 1963, sikkerhetssjef Oslo
10
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1978, redaktør Minerva Oslo

Supplerte kandidater

ATLE NILS HALSTENSEN f. 1967, Kunstnerisk leder Oslo
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kapellet i Oslo domkirke, mandag og onsdag kl. 10-14 og fredag 16-18 i perioden 12.08 til 04.09 2019kl.

Her stemmer du (stemmekretser)

Anker Hotel 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Anker Hotell Storgt. 55
Anker Hotel 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Anker Hotell Storgt. 55
Kristelig Gymnasium 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kristelig Gymnasium Homannsbakken 2
Kristelig Gymnasium 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kristelig Gymnasium Homannsbakken 2
Møllergata skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kapellet i domkirken Karl Johansgt. 11
Møllergata skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kapellet i domkirken Karl Johansgt. 11
Oslo katedralskole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Oslo katedralskole Ullevålsveien 31
Oslo katedralskole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Oslo katedralskole Ullevålsveien 31
Oslo rådhus 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kapellet i domkirken Karl Johansgt. 11
Oslo rådhus 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kapellet i domkirken Karl Johansgt. 11