DALEN SOKN

, 1903 GAN 63 88 67 54 kirken.fet@fet.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kl. 08.00 - 20.00 - 04.09.2019, Fet og Dalen menighetskontor, Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
Alle valgkretser i soknet Kl. 10.00 - 14.00 - 31.08.2019 - Servicehuset, Kirkeveien 191, 1900 Fetsund
DALEN Kl..10.00 - 14.00 - 31.08.2019 - Servicehuset, Kirkeveien 191, 1900 Fetsund
DALEN Kl.08.00 - 20.00 - 04.09.2019 - Fet og Dalen menighetskontor, Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
ENEBAKKNESET Kl.10.00 - 14.00 - 31.08.2019 - Servicehuset, Kirkeveien 191, 1900 Fetsund
ENEBAKKNESET Kl.08.00 - 20.00 - 04.09.2019 - Fet og Dalen menighetskontor, Engaveien 6, 2000 Lillestrøm
JAHREN Kl.10.00 - 14.00 - 31.08.2019 - Servicehuset, Kirkeveien 191, 1900 Fetsund
JAHREN Kl.08.00 - 20.00 - 04.09.2019 - Kirkelig fellesråd for Fet og Dalen, Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Her stemmer du (stemmekretser)

DALEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Dalen skole Kinnveien 56, 1903 Gan
ENEBAKKNESET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Enebakkneset Grendehus Fetveien 2389, 1910 Enebakkneset
JAHREN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Riddersand skole - Ridderhallen Kirkeveien 139, 1900 Fetsund