LANGSET SOKN

2080 EIDSVOLL 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12. august - 6. september Langset kirkekontor, vormavegen 28 2080 Eidsvoll

Her stemmer du (stemmekretser)

Minnesund 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Langset skole 2092 Minnesund
Vilberg 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Langset skole 2092 Minnesund