LILLESAND SOKN

4790 LILLESAND kirkekontoret.lillesand@lillesand.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

LILLESAND SENTRUM Høvågheimen, Blikssundveien 20, 4770 Høvåg, fredag 30. aug. kl 11.30-13.00
LILLESAND SENTRUM Lillesand kirkekontor, Storgata 2b, 4790 Lillesand, mandag-fredag kl 10-14, fra 12. aug - 6. sept.
LILLESAND SENTRUM Lillesand bo og aktivitetssenter, Dovreveien 7, 4790 Lillesand, torsdag 29. aug kl 11-13

Her stemmer du (stemmekretser)

LILLESAND SENTRUM 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Lillesand rådhus Østregate 2, 4790 Lillesand
LILLESAND SENTRUM 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Lillesand rådhus Østregate 2, 4790 Lillesand