MARNARDAL SOKN

4534 MARNARDAL tsh@marnardal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, torsdag kl. 10.00-14.00 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

BJELLAND 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Bjelland grendehus Bjelland
LAUDAL 08.09.2019 kl 13:00 - 16:00 Laudal skole, Biblioteket Laudal
LAUDAL 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Laudal skole, Biblioteket Laudal
ØYSLEBØ 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Øyslebø skole, biblioteket Øyslebøveien 60