BRU SOKN

6905 FLORØ 57 75 25 30 post@kinn.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLISIF GJESTLAND f. 1967 Stavang
2
HJØRDIS SVORTEVIK f. 1954, Pensjonist Svortevik
3
ANDERS TYVOLD f. 1954, Oms.arbeidar/kyrkjetenar Høydal
4
ANDRE NIKOLAI HAAVE f. 1980 Stavang
5
GRETE MARIE TERØY APALSETH f. 1969, Avdelingsleiar Høydal
6
ANITA MATHILDE SØRDAL f. 1972 Stavang
7
SOLVEIG SVANØE f. 1959 Svanøybukt
8
OVE ARILD HORNE f. 1960 Svortevik
9
KARL STANDAL f. 1969, Energi operatør Stavang
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Kinn kyrkjekontor, i opningstida 10:00-15:00

Her røyster du (røystekrinsar)

FLORØ 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Samfunnshuset Florø
STAVANG 09.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Stavang skule Stavang