KOLSTAD SOKN

7078 SAUPSTAD 99 43 60 00 post.kolstad.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Forhåndsvalg skjer i perioden 10. august til 6. september. For nærmere informasjon om tid og sted; se www.kirken.no/Kolstad, eller ring tlf.: 994 36 000.

Her stemmer du (stemmekretser)

FLATÅSEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Flatåsen skole (øvre bygg) Øvre Flatåsveg 59, 7079 Flatåsen
KOLSTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kolstad skole Saupstadringen 16, 7078 Saupstad
ROMOLSLIA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Romolslia skole Tamburhaugen 1, 7029 Trondheim