STRANDA SOKN

7120 LEKSVIK 74 85 51 66 kirkeverge@leksvik.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER f. 1971, Gårdbruker Vanvikan
2
VIGDIS COUCHERON f. 1954, Pensjonist Vanvikan
3
JAKOB DALSAUNE f. 1945, Ettersøkjeger Vanvikan

Supplerte kandidater

JON NORMANN TVIBERG f. 1969, Turbussjåfør Vanvikan
REIDUN JOHANNE KVALVIK HINDRUM f. 1962, Enhetsleder pleie/omsorg Vanvikan
ASTRID HØGLI f. 1965, Sykepleier Vanvikan
TRUDE IREN NESS f. 1984, Diskbetjent Vanvikan
MARIT SAURSTRØ f. 1948, Pensjonist Vanvikan
LINDA BEATHE SVEE f. 1960, Kontorfullmektig Vanvikan
MAY BRIT OTTERSBO NESS f. 1958, Husmor Vanvikan
BJØRN RONNIE LYNG f. 1944, Pensjonist Vanvikan
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4, 7120 Leksvik. Tirsdager kl 0900-1400 mellom 12.august til 6.september.
Alle valgkretser i soknet Sjølyst bosenter. Kunngjøres ved lokale plakater.
Alle valgkretser i soknet Rissa kirkekontor, Rådhusveien 13, 7100 Rissa. Hver dag i åpningstiden mellom 12.august -6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

Vanvikan 09.09.2019 kl 11:00 - 19:00 Vanvikan samfunnshus Vanvikan