NORDREISA SOKN

9151 STORSLETT 77 58 82 30 post@nordreisasokn.no

Felleslista

Folkekirkelista

Felleslista

Last ned stemmeseddel

Folkekirkelista

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Omsorgssenteret, Sonjatunveien 9, 9151 Storslett. Tirsdag 27. august kl 10:00-11:00
Alle valgkretser i soknet Oksfjord og Straumfjord kapell, Strandbakken 1, 9151 Storslett. Søndag 25. august kl 12:00-13:00.
Alle valgkretser i soknet Bo og Kultur, Sonjatunveien 5, 9151 Storslett. Tirsdag 27. august kl 11:00-12:00
Alle valgkretser i soknet Sonjatun, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett. Onsdag 28. august kl 11:00-12:00
Alle valgkretser i soknet Rotsund kapell, Rotsundelvvn. 77, 9153 Rotsund. Søndag 1. september kl 12:00-13:00.
Alle valgkretser i soknet Nordreisa kirke, Muoniovegen 13, 9151 Storslett. Søndag 18. august kl 13:00-14:00
Alle valgkretser i soknet Nordreisa kirkekontor, Lundevn 3, 9151 Storslett. Mandag-fredag 10:00-14:00 i perioden 10. august til 6. september
Alle valgkretser i soknet Nordreisa kirkekontor, Lundevn 3, 9151 Storslett. 2.-4. september kl 18:00-20:00.

Her stemmer du (stemmekretser)

HAVNNES 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Havnnes grendehus 9159 Havnnes
KJELDEREN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Kjelderen samfunnshus Kjelleren, 9151 Storslett
OKSFJORD 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Oksfjord grendehus Storengveien, 9151 Storslett
ROTSUND 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv, 9153 Rotsund
STORSLETT 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Storslett skole Lyngsmark 8
STORSLETT 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Storslett skole Lyngsmark 8
STORVIK 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Storvik grendehus Storvik, 9151 Storslett
SØRKJOSEN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Sørkjosen skole Idrettsvegen 11, 9152 Sørkjosen