FJELL SOKN

5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fjell.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Ambulerande røysting i Fjell sokn: Denne ordninga gjeld for sjuke eller uføre som ikkje kan ta seg fram til lokale for førehandsrøysting eller på valdagen. To røystemottakarar kjem heim til den som har søkt og fått godkjent slik røysting. Søknad om ambulerande røysting må sendast skriftleg til Fjell kyrkjekontor, Postboks 184, 5342 Straume eller på epost: post.kyrkja@fjell.kommune.no innan tysdag 3. september 2019 kl. 12.00. Søknaden må vere grunngiven.
Alle valgkretser i soknet Kyrkjekontoret i Fjell. Tyttebærbrekko 2, 5353 Straume. Tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 i veke 33 - 36. (13.08.19 - 05.09.19)

Her stemmer du (stemmekretser)

KOLLTVEIT 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Fjell Ungdomsskule Bildøyhallen, Branndalsmyra 62, 5353 Straume
SKOGSVÅG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skogsvåg skule 5382 Skogsvåg
SKÅLVIK 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skålevik skule Vestsidevegen 265 5357 Fjell
ULVESETH 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ulveseth skule Møvikvegen 39, 5357 Fjell