DØVES MENIGHET SANDEFJORD

3211 SANDEFJORD

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 09.09.2019
Alle valgkretser i soknet 07.09.2019
Alle valgkretser i soknet 08.09.2019

Her stemmer du (stemmekretser)

Alle valgkretser i soknet 08.09.2019 kl 11:00 - 18:00 Døvekirken Sandefjord Prinsens gate 11
Alle valgkretser i soknet 09.09.2019 kl 10:00 - 14:00 Døvekirken Sandefjord Prinsens gate 11