SØGNE SOKN

4640 SØGNE 38 05 57 10 post@sognemenighet.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Søgne menighetskontor følgende tidspunkt: 10. - 30. 08 i kontorets åpningstid, 02. - 06.09 kl. 08.00-15.30, torsdag 05.09 kl. 08.00-19.00.

Her stemmer du (stemmekretser)

SØGNE 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Nygårdshallen Hølleveien