LODDEFJORD SOKN

5172 LODDEFJORD 55308160 loddefjord.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Mandag-Fredag kl. 9.00-14.00 Aasegården Fom 12. august tom 6. september, tirsdager fra 27. august kl. 18.00-20.00 Loddefjord menighetshus

Her stemmer du (stemmekretser)

Alvøen valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Alvøen skole Janaflaten 31
Vadmyra valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Vadmyra skole Lyngfaret 21
Varden valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Varden skole Vardeveien 71