BRYN SOKN

1348 RYKKINN 67 50 05 00 post@bryn-menighet.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND NORDAHL f. 1968 1348
2
CONNIE MOLLERUP HØY f. 1964 1349
4
TORIL HOCH-NIELSEN f. 1966 1340
5
BJØRN RAGNAR NØKLEBY f. 1981 1348
6
7
TORMOD NÆSS f. 1964 1349
8
BODIL KROG FOWLER f. 1969 1348
9
TOR AMUNDSEN f. 1959 1348
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Bryn menighetshus, Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn: Torsdag 29. august kl 12.00-15.00
Alle valgkretser i soknet Bryn menighetshus, Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn: Søndag 1. september kl 12.15-13.30

Her stemmer du (stemmekretser)

Kolsås 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Bærum idrettspark, flerbrukshallen Hauger skolevei 36, 1351 Rud
Lesterud og Bærums Verk 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Mølladammen skole Lommedalsveien 239, 1350 Lommedalen
Rykkinn 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Rykkinn skole avd Berger Leirdueveien 74, 1349 Rykkinn
Skui 09.09.2019 kl 08:00 - 21:00 Skui skole Ringeriksveien 242, 1340 Skui