ULLERN SOKN

0280 OSLO 23 62 93 90 post.ullern.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Onsdag 4. september 2019 (kl.16.30-19.00) i Ullern menighetshus (2. etg.)
Alle valgkretser i soknet Søndag 1. september 2019 (kl.12.00-14.00) i Ullern menighetshus (2. etg.)

Her stemmer du (stemmekretser)

Bestum skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Bestum skole Holgerslystveien 18, 0280 Oslo
Bestum skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bestum skole Holgerslystveien 18, 0280 Oslo
Lysejordet skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Lysejordet skole Vækerøveien 140, 0383 Oslo
Lysejordet skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lysejordet skole Vækerøveien 140, 0383 Oslo
Skøyen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Skøyen skole Monolitveien 6, 0375 Oslo
Skøyen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skøyen skole Monolitveien 6, 0375 Oslo
Ullern videregående skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Ullern videregående skole Ullernchausseen 66, 0379 Oslo
Ullern videregående skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ullern videregående skole Ullernchausseen 66, 0379 Oslo
Øraker skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Øraker skole Lilleakerveien 60, 0284 Oslo
Øraker skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Øraker skole Lilleakerveien 60, 0284 Oslo