SØNDRE SKJEBERG SOKN

Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG 69 12 41 30 skjemen@sarpsborg.com

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG KRISTIAN RAVNEMYR f. 1953 Rognemyrveien
2
LEIF ANDRÉ LØKKE f. 1970 Løkkeliveien
3
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1961 Stenbruddveien
4
NILS HENRIK WESTBERG f. 1962 Suterødveien
5
DAGFINN JOHAN RAVNENG f. 1947 Skavhaugen
6
LIV HEIDI SØNSTERUD f. 1955 Rokkeveien
7
INGER BERIT HELGERØD f. 1956 Kvastebyveien
8
MARIT HELENE LUNDE f. 1970 Kalaveien
9
MARI LOVISE PEDERSEN f. 1967 Tveterveien
10
HÅVARD VATN PEDERSEN f. 1972 Fromholtsveien
11
ARE IVAN KRISTENSEN f. 1972 Bodalsvei
12
CATHRINE BJØRNSTAD SKOG f. 1974 Rokkeveien
13
EINAR MAGNUS MOLTEBERG f. 1946 Skjebergveien
14
HELGE BREDESEN f. 1956 Sandvollveien