GRESSVIK SOKN

, 1620 GRESSVIK 69 95 98 00 gressvik-menig@fredrikstad.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE ELIN AARTHUN HASSELGÅRD f. 1963 Laurbæråsen
2
TONE HELEN OLSEN f. 1978 Himmelberget
3
JOSTEIN ULSETH f. 1979 Vikeråsen
4
KAROLINE RØSTAD KARLSEN f. 1999 Storveien
5
INGEBJØRG LIND MOUM f. 1953 Rødsåsen
6
TROND EIVIND GUNNESEN f. 1955 Rødsdalen
7
ANNE KRISTINE TVETE f. 1957 Gamle Ålevei
8
TORIL JOHANSEN f. 1948 Sturødveien
9
HELG STURE HARPER f. 1944 Slevik Platå
10
TOM ODVAR OLSEN f. 1954 Rødslia
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkens hus, Nygaardsgt 28, 1606 Fredrikstad. Mandag - fredag 09.00 - 15.00 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Gressvik Nord 08.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Gressvikhallen Granliveien 18B 1621 Gressvik
Gressvik Nord 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Gressvikhallen Granliveien 18B 1621 Gressvik
Gressvik Sør 08.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Rød Skole Aaserudveien 17, 1621 Gressvik
Gressvik Sør 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Rød Skole Aaserudveien 17, 1621 Gressvik