RØMSKOG SOKN

1950 RØMSKOG 69 81 18 46 post@romskog.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV SOLVEIG KIND f. 1952, Pensjonist
2
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1952, Pensjonist
3
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1977, Aktivitør
4
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1975, Begravelseskonsulent
5
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1981, Frisør
6
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1950, Konsulent
7
GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1962, Hjelpepleier
8
NILS NILSSEN f. 1953, Skogkulturleder
9
GRO ELISABETH EKRA f. 1965, Sykepleier
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

RØMSKOG 10.aug - 6.sept Rømskog kommunehus kl 09-15
RØMSKOG 6. sept Rømskog Eldresenter kl 10-11

Her stemmer du (stemmekretser)

RØMSKOG 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Rømskog kulturhus Engehaget 1, 1950 Rømskog
RØMSKOG 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Rømskog kulturhus Engehaget 1, 1950 Rømskog