RØMSKOG SOKN

Kommunehuset, 1950 RØMSKOG 69 81 18 46 post@romskog.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV SOLVEIG KIND f. 1952, Pensjonist
2
KARI HAUGEN PETTERSEN f. 1952, Pensjonist
3
ANN KRISTIN LORENTZON f. 1977, Aktivitør
4
TERJE FOSSLI PEDERSEN f. 1975, Begravelseskonsulent
5
TONJE TØRNBY NORDENGEN f. 1981, Frisør
6
EVA LISBETH TARALDRUD f. 1950, Konsulent
7
GUN EVA KRISTINA TRØMBORG f. 1962, Hjelpepleier
8
NILS NILSSEN f. 1953, Skogkulturleder
9
GRO ELISABETH EKRA f. 1965, Sykepleier