HOBØL SOKN

1827 HOBØL 69 92 10 26 kontoret@kirken.hobol.com

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hobøl kirkekontor tirsdag og torsdag 10. august - 6. september kl. 9 - 15

Her stemmer du (stemmekretser)

Hobøl 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Knapstad ungdomsskole Skoleveien 15, 1823 Knapstad