SETSKOG SOKN

1960 LØKEN post.loken@ah.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KÅRE JOHANNES ØSTBY f. 1976, Personlig assistent Setskog
2
GRO MIKALSEN f. 1974, Pleiemedarbeider Setskog
3
LIV ANITA THORVALDSEN f. 1971, Assistent Bjørkelangen
4
TURID KIND EKROLL f. 1945, Pensjonist Setskog
5
KATE MERETE MIKALSEN f. 1970 Setskog
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

SETSKOG 10.08.-06.09. Kirkevergekontoret 09-15 Høland menighetskontor tirsd-fred 09-15

Her stemmer du (stemmekretser)

SETSKOG 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Setskog skole Mosebyveien, 1954 Setskog
SETSKOG 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Setskog skole Mosebyveien, 1954 Setskog