SØNDRE HØLAND SOKN

Haldenveien 1246, 1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND FOSEN FROGNER f. 1982, Lærer Hemnes
2
EILEEN NILSEN HELLESJØ f. 1973, Sekretær Hemnes
3
ESPEN SKARVANG f. 1981, IT leder Hemnes
4
CECILIE MAGNÆS MYHRVOLD f. 1976, Miljøarbeider Hemnes
5
IDA MERETE NATRUD f. 1970, Lærer Hemnes
6
BJARNE BERGSJØ f. 1962, Lærer Hemnes
7
ARNE JØRGEN GANGNES f. 1953, Pensjonist Hemnes
8
THORBJØRN HANSEN f. 1960, Førstekonsulent Hemnes
9
SVEINUNG TRØMBORG f. 1943, Pensjonist Hemnes
10
MARI IREN BUNES f. 1951, Pensjonist Hemnes