SØNDRE HØLAND SOKN

1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND FOSEN FROGNER f. 1982, Lærer Hemnes
2
EILEEN NILSEN HELLESJØ f. 1973, Sekretær Hemnes
3
ESPEN SKARVANG f. 1981, IT leder Hemnes
4
CECILIE MAGNÆS MYHRVOLD f. 1976, Miljøarbeider Hemnes
5
IDA MERETE NATRUD f. 1970, Lærer Hemnes
6
BJARNE BERGSJØ f. 1962, Lærer Hemnes
7
ARNE JØRGEN GANGNES f. 1953, Pensjonist Hemnes
8
THORBJØRN HANSEN f. 1960, Førstekonsulent Hemnes
9
SVEINUNG TRØMBORG f. 1943, Pensjonist Hemnes
10
MARI IREN BUNES f. 1951, Pensjonist Hemnes
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.-06.09. Kirkevergekontoret, Rådhuset kl. 09-15 Høland menighetskontor tirsd-fred kl. 09-15 Hemnes sykehjem torsd. 29.08. kl. 10.30-12.30

Her stemmer du (stemmekretser)

HEMNES 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Biblioteket Tønnebergvn. 1970 Hemnes
HEMNES 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Biblioteket Tønnebergvn. 1970 Hemnes