SKEDSMO SOKN

2000 LILLESTRØM 66 93 89 50 post@skedsmo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNHILD BORGE EILERTSEN f. 1972, yrkesaktiv Skedsmokorset
2
BJØRN MYHRE f. 1947, pensjonist Skedsmokorset
3
ROLF HENNING REIKVAM f. 1948, pensjonist Lørenfallet
4
INGER ELIN SAHLBERG f. 1950, pensjonist Skedsmokorset
5
HAROLD MC INNES f. 1971, Yrkesaktiv Skedsmokorset
6
ULF-PETER JÜRGEN HOPPE f. 1955, yrkesaktiv Leirsund
7
KARIN ØSTBYE HØIEGGEN f. 1960, yrkesaktiv Leirsund
8
OLA MÅREM f. 2000, Student Skedsmokorset
9
AUD MARIT VEUM f. 1966, yrkesaktiv Skedsmokorset
10
ELDRID GARDSHOL GRIMSTAD f. 1943, pensjonist Skedsmokorset
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

BRÅNÅS 12. august til 6. september kl 09.00 til 15.00 i Skedsmo kirkelige fellesråds lokaler i Storgt. 32, Lillestrøm
HOLT/VESTVOLLEN 12. august til 6. september kl 09.00 til 15.00 i Skedsmo kirkelige fellesråds lokaler i Storgt. 32, Lillestrøm
LEIRSUND 12. august til 6. september kl 09.00 til 15.00 i Skedsmo kirkelige fellesråds lokaler i Storgt. 32, Lillestrøm
SKEDSMOKORSET 12. august til 6. september kl 09.00 til 15.00 i Skedsmo kirkelige fellesråds lokaler i Storgt. 32 i Lillestrøm

Her stemmer du (stemmekretser)

BRÅNÅS 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Brånås skole Brånåsveien 42, 2019 Skedsmokorset
HOLT/VESTVOLLEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sten-Tærud skole Gjoleidveien 21, 2019 Skedsmokorset
LEIRSUND 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Asak skole Branderudveien 91, 2015 Leirsund
SKEDSMOKORSET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Samfunnshuset Furuveien 3, 2020 Skedsmokorset
VIGERNES 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Vigernes skole Vigernesgt, 1, 2004 Lillestrøm