EIDSVOLL SOKN

2080 EIDSVOLL 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12. august - 6. september, Eidsvoll kirkekontor, Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll

Her stemmer du (stemmekretser)

Eidsvoll Verk 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Eidsvoll Verk Skole Furulundgata 8, 2074 Eidsvoll Verk
Minnesund 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Langset skole 2092 Minnesund
Vilberg 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Vilberg skole Tynsåkvegen 2, 2080 Eidsvoll
Ås 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Ås Skole Eidsvollvegen 11, 2080 Eidsvoll