TONSEN SOKN

0588 OSLO 23 62 93 30 post.tonsen@oslo.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 27-30 aug. og 3-6 sept. kl. 10-14 og 1. sept. kl. 12:30-14:00 i Tonsen kirke

Her stemmer du (stemmekretser)

Disen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Disen skole Kjelsåsveien 49, 0488 Oslo
Disen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Disen skole Kjelsåsveien 49, 0488 Oslo
Kjelsås skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Kjelsås skole Asbjørnsens vei 3, 0494 Oslo
Kjelsås skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kjelsås skole Asbjørnsens vei 3, 0494 Oslo
Linderud skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Linderud skole Statsråd Matiesens vei 27, 0594 Oslo
Linderud skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Linderud skole Statsråd Matiesens vei 27, 0594 Oslo
Løren skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Løren skole Økern Torg vei 4, 0580 Oslo
Løren skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Løren skole Økern Torg vei 4, 0580 Oslo
Skeidhuset 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Disen skole Kjelsåsveien 49, 0488 Oslo
Skeidhuset 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Disen skole Kjelsåsveien 49, 0488 Oslo
Tonsenhagen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Tonsenhagen skole Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo
Tonsenhagen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Tonsenhagen skole Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo
Årvoll skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Årvoll skole Bård skolemesters vei 1, 0590 Oslo
Årvoll skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Årvoll skole Bård skolemesters vei 1, 0590 Oslo