SØRKEDALEN SOKN

0758 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BERGER f. 1946, Pensjonist Ospeskogveien
2
BENTE KESELER VENNER f. 1952, Pensjonist Gransveien
3
ELLEN MARGRETHE BERGENDAHL f. 1955, Pensjonist Bergendalsveien
4
KARIN BERGENDAHL f. 1946, Pensjonist Bergendalsveien
5
STEINAR INGVALD PINSLI f. 1979, Purser Zinoberveien
6
GUNVOR BERIT TVETBRÅTEN f. 1940, Pensjonist Sørkedalsveien
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Menighetskontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

Grindbakken skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Grindbakken skole Måltrostveien 106
Grindbakken skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Grindbakken skole Måltrostveien 106
Maridalen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Maridalen skole Gamle maridalsvei 45
Maridalen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Maridalen skole Gamle maridalsvei 45
Sørkedalen skole 08.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Sørkedalen skole Sørkedalsveien 1009
Sørkedalen skole 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sørkedalen skole Sørkedalsveien 1009