SØRKEDALEN SOKN

Sørkedalsveien 989, 0758 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BERGER f. 1947, Pensjonist Ospeskogveien
2
BENTE KESELER VENNER f. 1953, Pensjonist Gransveien
3
ELLEN MARGRETHE BERGENDAHL f. 1956, Pensjonist Bergendalsveien
4
KARIN BERGENDAHL f. 1947, Pensjonist Bergendalsveien
5
STEINAR INGVALD PINSLI f. 1980, Purser Zinoberveien
6
GUNVOR BERIT TVETBRÅTEN f. 1941, Pensjonist Sørkedalsveien