FURNES SOKN

2383 BRUMUNDDAL 62 33 07 70 post-ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Sjurstuvegen 4 C, 2383 Brumunddal. Tirsdag - fredag kl 9:00-15:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

FURNES 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Furnes Ungdomsskole Gjerluvegen 150, 2320 Furnes
FURNES 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Furnes Ungdomsskole Gjerluvegen 150, 2320 Furnes
MØRKVED 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Furnes Ungdomsskole Gjerluvegen 150, 2320 Furnes
MØRKVED 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Furnes Ungdomsskole Gjerluvegen 150, 2320 Furnes