HAMAR SOKN

2317 HAMAR 62 56 37 50 post.hamar@kirken-hamar.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret for Hamar og Vang, Holsetgata 2, 2317 Hamar. Mandag - fredag kl. 10:00-14:00 i perioden 12. august - 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

AJER 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ajer undomsskole Ringgata 233, 2316 Hamar
BØRSTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Børstad ungdomsskole Furnesvegen 115, 2318 Hamar
HAMAR VEST 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Prestrudhallen K.O. Bjerklis veg 11, 2316 Hamar
MIDTBYEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hamar Rådhus Vangsvegen 51, 2317 Hamar