RINGSAKER SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
TURID KVARBERG SIMENSEN f. 1974 Moelv
2
SVERRE FINSTAD f. 1955 Moelv
4
LARS PETTER SCHJERPEN f. 1978 Moelv
5
RANNVEIG SLETVOLD f. 1973 Moelv
6
MARTHA ROTERUD f. 1965 Moelv
7
JAN RUNE BAKKELUND f. 1956 Moelv
8
SIV MAGNHILD WAAGAN f. 1994 Moelv
9
KIRSTEN FRANCISKA WOLDEN f. 1983 Moelv
10
KRISTEN KJÆRVIK f. 1966 Moelv
11
DAG TORE RØSENG f. 1968 Rudshøgda
12
BORGER ULVEN f. 1960 Moelv
13
ANNE METTE BAKKE f. 1959 Gaupen
14
TONJE JOLØKKEN MELVÆR f. 1983 Moelv