RINGSAKER SOKN

2390 MOELV 62 33 07 70 post-ringsaker@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TURID KVARBERG SIMENSEN f. 1974 Moelv
2
SVERRE FINSTAD f. 1955 Moelv
4
LARS PETTER SCHJERPEN f. 1978 Moelv
5
RANNVEIG SLETVOLD f. 1973 Moelv
6
MARTHA ROTERUD f. 1965 Moelv
7
JAN RUNE BAKKELUND f. 1956 Moelv
8
SIV MAGNHILD WAAGAN f. 1994 Moelv
9
KIRSTEN FRANCISKA WOLDEN f. 1983 Moelv
10
KRISTEN KJÆRVIK f. 1966 Moelv
11
DAG TORE RØSENG f. 1968 Rudshøgda
12
BORGER ULVEN f. 1960 Moelv
13
ANNE METTE BAKKE f. 1959 Gaupen
14
TONJE JOLØKKEN MELVÆR f. 1983 Moelv
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Storgata 98 B, 2390 Moelv. Mandag - fredag kl 9:00-15:00 i prioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

BRØTTUM 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
BRØTTUM 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
MOELV 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
MOELV 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
NES 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
NES 09.09.2019 kl 13:00 - 21:00 Herredshuset Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv