LØTEN SOKN

2340 LØTEN 62 56 40 64 kirkekontoret@kirken-loten.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret på Tingberg, Tirsdager, Onsdager og Torsdager 09 - 14 i tidsrommet 13. august til 05. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

JØNSRUD/RINGNES 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Jønsrud skole Jønsrudvegen 5
JØNSRUD/RINGNES 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Jønsrud skole Jønsrudvegen 5
LUND 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Lund skole Gammalsrudvegen 6
LUND 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Lund skole Gammalsrudvegen 6
OSET 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Oset kapell Rokosjøvegen 825
OSET 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Oset kapell Rokosjøvegen 825
ØSTVANG 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Østvang Skole Østvangvegen 23
ØSTVANG 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Østvang Skole Østvangvegen 23
ÅDALSBRUK 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Ådalsbruk skole Olarovegen 1
ÅDALSBRUK 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Ådalsbruk skole Olarovegen 1