ROMEDAL SOKN

2334 ROMEDAL 62 57 89 30 sokneprest.romedal@stange.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste