ROMEDAL SOKN

, 2334 ROMEDAL 62 57 89 30 sokneprest.romedal@stange.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Stange menighetsenter Vollbo, Vollasvingen 1, 2335 Stange Mandag-Fredag 09:00-15:00 i perioden 10.august til 6 september

Her stemmer du (stemmekretser)

ILSENG 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Ilseng Samfunnshus Villavegen 3, 2344 Ilseng
ILSENG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ilseng Samfunnshus Villavegen 3, 2344 Ilseng
SOLVIN 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Solvin skole Solvinvegen 174, 2334 Romedal
SOLVIN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Solvin skole Solvinvegen 174, 2334 Romedal
ÅSBYGDA 08.09.2019 kl 14:00 - 19:00 Åsbygda skole Sjøvegen 2, 2332 Åsvang
ÅSBYGDA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Åsbygda skole Sjøvegen 2, 2332 Åsvang