ULLERN SOKN

ULLERN, 2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLEN ANNE MARIT UTSI f. 1984, Sosialkonsulent i fengsel Disenå
3
TROND HENNING ELLEFSRUD f. 1956 Skarnes
4
HÅKON RØER f. 1965, Skogbestyrer Disenå
5
MARTE SPIGSETH f. 1979 Skarnes
6
ÅSE LILLESETH BRAATEN f. 1950 Skarnes
7
GRO-ANITA ULLERN CHRISTOFFERSEN f. 1973, Kokk Skarnes
8
JAN ROBERT MENGKROK f. 1972, Institusjonskokk Skarnes
10
SVENN ERIK SPIGSETH f. 1965, truck fører Skarnes
11
MARIT AAS f. 1974, Kantineansvarlig Disenå