ULLERN SOKN

2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLEN ANNE MARIT UTSI f. 1984, Sosialkonsulent i fengsel Disenå
3
TROND HENNING ELLEFSRUD f. 1956 Skarnes
4
HÅKON RØER f. 1965, Skogbestyrer Disenå
5
MARTE SPIGSETH f. 1979 Skarnes
6
ÅSE LILLESETH BRAATEN f. 1950 Skarnes
7
GRO-ANITA ULLERN CHRISTOFFERSEN f. 1973, Kokk Skarnes
8
JAN ROBERT MENGKROK f. 1972, Institusjonskokk Skarnes
10
SVENN ERIK SPIGSETH f. 1965, truck fører Skarnes
11
MARIT AAS f. 1974, Kantineansvarlig Disenå
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret på Rådhuset i Skarnes mandager og onsdager 12-15. Kirkekontoret i Mo (ved Mo kirke) tirsdager og torsdager 12-15.

Her stemmer du (stemmekretser)

Disenå 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Disenå samfunnshus Disenå
Skarnes 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kulturhuset Skogtun Skogtun
Ullern 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Ullern skole Ullern