STOR-ELVDAL SOKN

, 2480 KOPPANG 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Stor-Elvdal kirkekontor, Storgata 110B, 2480 Koppang. Mandag, onsdag,torsdag 09:00-13:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

KOPPANG 09.09.2019 kl 07:00 - 19:00 Storstua Storgata 122, 2480 Koppang