SOLLIA SOKN

, 2476 ATNA 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

SOLLIA Stor-Elvdal kirkekontor, Storgata 110B, 2480 Koppang. Mandag, onsdag, torsdag 09:00-13:00 i perioden 10.august til 6. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

SOLLIA 09.09.2019 kl 07:00 - 17:00 Mogrenda Samfunnshus Solliaveien 30, 2476 Atna