HODALEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

TOLGA (inkl. Hodalen) Tolga kommunehus. Perioden 12. august til 6. september 2019. Klokken 09:00-15.00.

Her stemmer du (stemmekretser)

TOLGA (inkl. Hodalen) 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Sætershallen 2540 Tolga