BIRI SOKN

2815 GJØVIK 45 87 62 01 post.gjovik@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
CATHRINE THORSTENSEN f. 1968, Seniorrådgiver/konservato Klundbyvegen 503
2
JOSTEIN OLAV SKUNDBERG f. 1946, Rådgiver/pensjonist Ryllikvegen 12
3
HANNE METTE GULLORD ROÅS f. 1966, Lærer Lierengvegen 218
4
JAN OLAV BILIT f. 1969, Underbrannmester Diskosvegen 31
5
GERD INGEBORG NETTUM f. 1991 Diskosvegen 23A
6
OLE JOHNNY BERGUM f. 1954, Pensjonist Øverbygdsvegen 290
7
BODIL GLOSLI ANDREASSEN f. 1953, Pensjonist Smedmogrenda 17
8
MONICA ELLINGSBERG f. 1989 Øverbygdsvegen 944
9
TONE BJØRKE BROVOLD f. 1957, Omsorgsarbeider Øverbygdsvegen 273
10
BERIT MATTISGARD f. 1962, Hjelpepleier Øverbygdsvegen 184
11
ALF KRISTIAN STEINSTAD f. 1954 Åsrovegen 159A
12
LISA GJØVIK ANDRESEN f. 1958, Tannlege, spes.penodonti Redalsvegen 10
13
ØYVIND SCHIAGER f. 1963, Bygg-ingeniør Øverbygdsvegen 187
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 2.-6. september. Gjøvik rådhus, Kauffeldts Plass 1, Gjøvik
Alle valgkretser i soknet 10.-30. august. Kirkekontoret, Strandgata 13A, Gjøvik

Her stemmer du (stemmekretser)

Biri 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Skrinnhagen skole Birivegen 129, 2836 Biri
Biri 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Skrinnhagen skole Birivegen 129, 2836 Biri