BEGNADALEN SOKN

2936 BEGNADALEN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Bagn kirkekontor, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, tirsdag-torsdag 09.00-15.00 i perioden 20. august - 5. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Begnadalen 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Begnadalen skole Valdresvegen 1131, 2936 Begnadalen
Begnadalen 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Begnadalen skole Valdresvegen 1131, 2936 Begnadalen